Sports

All Sports Latest News Update Here

ଭାରତ ପାଇଁ ବିଗ୍ ବ୍ଲୋ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପୂରା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି

ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ – ମହମ୍ମଦ ଶାମି ସମଗ୍ର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି: ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଭଙ୍ଗା ସହିତ ସମଗ୍ର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ…

PUBG ମୋବାଇଲ୍ ବିଗ୍ ଅପଡେଟ୍: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ‘PUBG କୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ’ |

PUBG ମୋବାଇଲ୍ ସର୍ବଶେଷ – ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ‘PUBG କୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ’: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ଭାବେ…